Επένθετες Οδοντοστοιχίες

Σε δύσκολες περιπτώσεις χρειάζεται αποκατάσταση ολόκληρης της οδοντοστοιχίας. Το εργαστήριο μας, κατασκευάζει ποιοτικές επένθετες οδοντοστοιχίες που θα ικανοποιήσουν τους ασθενείς.