Μερικές Οδοντοστοιχίες

Το εργαστήριό μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και στις μερικές οδοντοστοιχίες. Ιδανικές για την αποκατάσταση της λειτουργίας της γνάθου.