Μεταλλοκεραμικές Στεφάνες

Άλλη μία λύση σε οδοντοτεχνικά θέματα είναι οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες, που χρησιμοποιούνται πάντα βάσει οδηγιών του θεράποντος οδοντιάτρου.