Μεταλλοκεραμικές Στεφάνες

Οι μεταλοκεραμικές αποκαταστάσεις αποτελούν την πιο συχνή μορφή ακίνητης προσθετικής. Στο εργαστήριο μας οι αποκαταστάσεις αυτές γίνονται αποκλειστικά με τη χρήση CAD/CAM συστημάτων και με την τεχνική Laser Fusion 3D Printer μετάλλου για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr