Τηλεσκοπικές Στεφάνες

Η συνεργασία μας με τη Γερμανία στην οποία οι τηλεσκοπικές στεφάνες είναι μια πολύ συχνή μορφή αποκατάστασης, μας έχει προσφέρει τη γνώση και την εξειδίκευση σε αυτού του είδους της αποκαταστάσεις. Η εμπειρία μας επεκτείνεται στη χρήση διαφόρων υλικών είτε ως πρωτεύων είτε ως δευτερεύουσα κατασκευή.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr