Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη

Στο εργαστήριο μας η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί για εμάς κουλτούρα, την οποία έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε όλα αυτά τα χρόνια.

Το σύνολο των ενεργειών μας βασίζεται σε 4 πυλώνες το Περιβάλλον, τον άνθρωπο, την Δια βίου μάθηση και την Κοινωνία.

Περιβάλλον

Στο εργαστήριο μας έχουμε πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών για το μεγαλύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Και οι προσπάθειες μας στρέφονται στην προώθηση βίο-συμβατών υλικών φιλικότερων ταυτοχρόνως και για τον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και το περιβάλλον. Συνάπτουμε συνεργασίες με κατασκευαστές υλικών που ενστερνίζονται αυτή την κουλτούρα.

Δια βίου μάθηση

Η συνεχής μάθηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική πρόοδο. Έτσι στοχεύουμε στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων είτε εσωτερικά, είτε εκτός του εργαστήριου μας. Ακόμα στο εργαστήριο μας δεχόμαστε σπουδαστές απ’ όλες τις οδοντοτεχνικές σχολές με σκοπό να τους βοηθήσουμε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Τέλος στηρίζουμε την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τόσο σε πειραματικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό.

Άνθρωπος

Αναγνωρίζοντας την αξία του ανθρωπίνου δυναμικού του εργαστηρίου μας, οργανώνουμε σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, καθώς και εσωτερικά σεμινάρια που αφορούν διάφορα θέματα τόσο οδοντοτεχνικής φύσεως όσο και κοινωνικής.

Κοινωνία

Το εργαστήριο μας στηρίζει κάθε χρόνο οικονομικά το ΕΛΕΠΑΠ, αναγνωρίζοντας το έργο που προσφέρει στην κοινωνία. Τέλος επειδή πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός είναι καθήκον μας, συμμετέχομε και στηρίζουμε την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Έλληνες Διασώστες.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
info@atwa.gr