Όψεις Πορσελάνης

Στο εργαστήριο μας δημιουργούνται όψεις πορσελάνης. Βελτιώνουν την εικόνα του χαμόγελου του ασθενή, αποτελώντας μία καλή λύση σε προβλήματα αισθητικής φύσεως.