Τηλεσκοπικές Στεφάνες

Οι τηλεσκοπικές στεφάνες στηρίζονται στα ήδη υπάρχοντα δόντια και το εργαστήριο μας σας εγγυάται μία ποιοτική κατασκευή.